Điện Thoại

Điện thoại di động là thiết bị viễn thông được sử dụng để trao đổi thông tin. Phổ biến nhất là điện thoại thông minh

Cập nhật